אופנועי הגאולה

בסרטון שלפנינו רואים שיירת של רוכבי אופנועים. אלא אופנועי הגאולה, שתפקידם להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.