מחרוזת שירי משיח

עכשיו ערב הגאולה האמיתית והשלימה אנו מתכוננים בשמחה לקבלת פני משיח צדקנו במחשבה דיבור ומעשה ומה טוב במחרוזת שירי משיח.