מלחמת גוג מגוג לא תפגע בעם ישראל

בשיחת הרבי משנת ה'תש"מ אומר הרבי בנבואה ודאית שמלחמת גוג ומגוג לא תפגע ביהודים.