ניגון חב"ד – לכתחילה אריבער

ניגון חב"ד - לכתחילה אריבער הוא הניגון של הרבי המהר"ש, שאמר, שכל העולם אומרים: שצריך ללכת מלמטה למעלה, ואם לא ללכת מלמעלה למטה. ואני אומר: לכתחילה אריבער.