יהורם גאון – ותמו חטאים מן הארץ

יהורם גאון שר "ותמו חטאים מן הארץ". זה היעוד לאחרית הימים שמלכות ה' תשלוט בעולם ולא יהיו עוד חטאים.