על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו

עוזיה צדוק שר את השיר: "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו"... הלקוח מתוך ספר תהילים, בחתונה של אחותו.