מסר לערביי ישראל מראש הקהילה המוסלמית באיטליה

מהי דעתו של ראש הקהילה המוסלמית באיטליה על ריבונות היהודים בארץ ישראל?

מסר לערביי ישראל מראש הקהילה המוסלמית באיטליה וידאו