מנפלאות ימות המשיח

בימות המשיח מתגלים יהודים שלא ידעו שהם יהודים. כך גילה כומר מברזיל בקבר דוד שהוא יהודי וכשהוא עדיין לבוש בלבוש כמרים הניח תפילין, ומרוב שמחה רוקד הוא עם הרב.

מנפלאות ימות המשיח וידאו