שמחת שלוחי הרבי

כמה מרומם את הנפש לראות את שליחי הרבי רוקדים ומנגנים ניגוני חב"ד סמוך לבית חיינו - 770. אכן שמחה פורצת גדר.

שמחת שלוחי הרבי וידאו