דודו פישר בשירת יחי אדונינו בבית חיינו – 770

דודו פישר בשירת יחי אדונינו בבית חיינו - 770 בכינוס השלוחים תשע"ו.

דודו פישר בשירת יחי אדונינו בבית חיינו – 770 וידאו