ירושלים של זהב

השיר "ירושלים של זהב" מפי מקהלה של רוסים. לראות ולהתפעל עד כמה שירים ישראליים עם תוכן יהודי לאומי עמוק מרגשים אף גויים ברוסיה.