ראיון עם שרה תחיה ואריאל ביגל לאחר החתונה

אריאל ושרה ביגל שהתחתנו בי"ד כסלו תשע"ו עדיין ממשיכים לרתק את עם ישראל בהתנהגותם האצילית ובגבורתם. והנה ראיון עם הזוג, שלמעלה מעשרת אלפים איש, שאין הם מכירים הגיעו לחתונתם.

ראיון עם שרה תחיה ואריאל ביגל לאחר החתונה וידאו