השמחה לקראת הגאולה

השמחה לקראת הגאולה. אם יש למישהו ספק שדורנו הוא דור הגאולה שיצפה בסרטון זה.

השמחה לקראת הגאולה וידאו