מחרזות שירי חנוכה בביצוע עמנואל אלאלוף

מחרזות שירי חנוכה לילדים בביצוע עמנואל אלאלוף.