ריקוד המארש בחתונת הבת של הרבי מבאבוב

בריקוד המארש בחתונת הבת של הרבי מבאבוב, שהוא מרשים ביותר, רואים השתתפות של אלפי חסידים.

ריקוד המארש בחתונת הבת של הרבי מבאבוב וידאו