להפיץ ענייני גאולה ומשיח בעולם

עכשיו שאנו רואים שכל דברי הרבי מתקיימים לנגד עינינו, זה הזמן להפיץ ענייני גאולה ומשיח ברבים בכל העולם.

להפיץ ענייני גאולה ומשיח בעולם וידאו