הגאולה קרובה

אברהם פריד מסביר למה בימינו כבר אפשר לדבר על משיח וגאולה.

הגאולה קרובה וידאו