גם הגויים רוצים גאולה

בסרטון מרגש זה רואים איזה גוי ששר את השיר "רחם" בהתרגשות גדולה כל כך, ומכאן שגם גויים משוועים לגאולה.

גם הגויים רוצים גאולה וידאו