הסינים מכריזים: היהודים חכמים

בסין כולם יודעים שיהודים הם עם חכם ונבון.