השייח אחמד דידאת מהגדולים בעולם המוסלמי במסר לעם ישראל‬

השייח אחמד דידאת מהגדולים בעולם המוסלמי אומר לעם ישראל שהם העם הנבחר, עם סגולה, אור לגויים ועליהם לקיים מה שכתוב בתורה.