משנכנס אדר מרבים בשמחה

משנכנס אדר מרבים בשמחה וכל יום מוסיפים בשמחה וכשיש שני חודשי אדר הרי שאנו זוכים לשישים יום של שמחה.