אדיר אדירנו מה אדיר שמך בכל הארץ

מקהלת הילדים: ישיבה\ שרה את השיר: אדיר אדירנו מה אדיר שמך בכל הארץ... ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" בחן ובהתלהבות.