בני פרידמן בשיר: והביאותים מארץ צפון

בני פרידמן בשיר: והביאותים מארץ צפון. שיר המבוסס על הפסוק: הנני מביא אותם מארץ צפון וקיבצתים מירכתי ארץ, בם עיור ופיסח, הרה ויולדת יחדיו, קהל גדול ישובו הנה.

בני פרידמן בשיר: והביאותים מארץ צפון וידאו