ניגון הפרק של הרבי בערב פסח ב770

ניגון הפרק של הרבי בערב פסח ב770 לכבוד יום הולדתו של הרבי וכהכנה לחג הפסח, בחודש ניסן חודש הגאולה, על ידי התמימים ששרים ורוקדים, שמחים ומתלהבים.

ניגון הפרק של הרבי בערב פסח ב770 וידאו