יובל טייב שר בכינוס הקהל "משיח בכיכר": הרבי אומר

יובל טייב שר בכינוס הקהל "משיח בכיכר": הרבי אומר אנו רוצים משיח עכשיו... בכל מקום בגלובוס תמיד הם שם בפוקוס שליחי חב"ד הנאמנים...