מייק פנס במסר ישיר לעולם ואזרחי ישראל בפרט!

מייק פנס במסר ישיר ומדהים לעולם ואזרחי ישראל בפרט, בו הוא מסביר חובה לתמוך בישראל.