הקפות שניות בבית חיינו – 770

חסידי חב"ד בריקוד "שלוחי אדוננו להביא משיח צדקנו" ב- 770 בהקפות שניות. שמחה פורצת גדר! שווה צפייה.