נאום הסנטור מרקו רוביו לטובת ישראל

הסנטור מרקו רוביו בנאום לטובת ישראל, כשהוא מסביר את האיום הנורא של אירן להשמדת ישראל, היה לא תהיה. האם לא הגיע הזמן שנבין שהבא להורגך השכם להורגו?!...