לומדים לקרוא – האות אל"ף

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות אלף בכל התנועות