לומדים לקרוא – האות בי"ת

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות בית