לומדים לקרוא – האות גימ"ל

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות גימל בכל התנועות