לומדים לקרוא – האות דלי"ת

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות דלית בכל התנועות