לומדים לקרוא – האות ה"א

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות ה"א בכל התנועות