לומדים לקרוא – האות ו"ו

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות ו"ו בכל התנועות