לומדים לקרוא – האות זי"ן

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות זין בכל התנועות