לומדים לקרוא – האות חי"ת

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות חי"ת בכל התנועות