לומדים לקרוא – האות יו"ד

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות יוד בכל התנועות