לומדים לקרוא – האות כ"ף

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות כף בכל התנועות