לומדים לקרוא – האות למ"ד

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות למ"ד בכל התנועות