לומדים לקרוא – האות מ"ם

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות מ"ם בכל התנועות