לומדים לקרוא – האות סמ"ך

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות סמ"ך בכל התנועות