לומדים לקרוא – האות עי"ן

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות עי"ן בכל התנועות