לומדים לקרוא – האות פ"ה

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות פ"ה בכל התנועות