לומדים לקרוא – האות צד"י

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות צד"י בכל התנועות