לומדים לקרוא – האות קו"ף

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות קו"ף בכל התנועות