לומדים לקרוא – האות רי"ש

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות רי"ש בכל התנועות