לומדים לקרוא – האות ת"ו

לומדים לקרוא עברית בדרך קלה ומוחשית - האות ת"ו בכל התנועות