פעולות התמימים חיילי בית דוד שבישיבת חב"ד צפת

התמימים הלומדים בישיבת חב"ד צפת כשליחי הרבי מה"מ, חיילי בית דוד, מלבד היותם לומדי תורה עושים הרבה פעולות חשובות להכנת העולם לקבל פני משיח צדקנו - מבצע תפילין, מבצע חינוך, פעולות מיוחדות לחגים ועוד.