היחידות שקרבה אב ובנו לתורה

הקראת כתבה
יום שני ד׳ אדר ה׳תשע״ח
אין ספק שגם העובדה שזכיתי להימנות על חסידיו של הרבי באה לעולם כתוצאה מדבריו של הרבי.
מאת הרב רפאל חרותי
תניא (4)

אין ספק שגם העובדה שזכיתי להימנות על חסידיו של הרבי באה לעולם כתוצאה מדבריו של הרבי.  אבי זכה להיות אצל הרבי בהיותי נער לפני בר מצווה ליחידות של כשלושת רבעי שעה במהלכה דיבר עמו הרבי על הצורך לקרב את המשפחה בכלל ואת בנו הצעיר (אותי) בפרט לתורה ומצוות. אבי שמוצאו מבית חסידי בפולין היה בהתעוררות גדולה בצאתו מהיחידות וכשחזר ארצה ניסה לתרגם זאת למעשה אלא שנתקל בהתנגדות גדולה מכל בני המשפחה. עליי כפה להניח תפילין במשך כמעט שנה לאחר הבר מצווה עד ש…מרדתי.

בהיותי בן שש עשרה בערך אימצתי השקפת עולם מאוד פציפיסטית ושמאלנית שהרחיקה אותי כמעט לגמרי מדרך היהדות.

אך דבריו של הרבי לא חזרו ריקם. התקרבותי ליהדות החלה כאשר בכיתה י"ב למדנו  את ספר ישעיהו והגענו לנבואת אחרית הימים ש"לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". דימיתי בטעות שהתנ"ך מסכים ל…דרכי הפציפיסטית וכך התחלתי להתעניין יותר ויותר בנבואות הגאולה וכתוצאה מכך התקרבתי יותר ויותר לתורה. רק לאחר כמה שנים הבנתי את השקפתו של הרבי שאין סתירה בין שלום לעמידה בתוקף על שלמות הארץ, אדרבה דווקא זו הדרך לשלום ולגאולה האמתית והשלמה.

פרסום תגובה חדשה

test email