מצוות צדקה סגולה לעושר ולשמירה

הקראת כתבה
יום שני י״א סיון ה׳תשע״ז
מצוות צדקה היא מצווה חשובה ששקולה כנגד כל המצוות. היא מגינה על האדם. אכן, היא חברת הביטוח הטובה ביותר!…
טבע

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם. אכן, חברת הביטוח הטובה ביותר היא קופת הצדקה שבביתך!…

הרבי מליובאוויטש אומר שצריך להיות קביעות בנפש. לכן כדאי לשלשל בקופת הצדקה, בוקר בוקר כל יום חול, (וכן לפני הדלקת נרות שבת וחג) מינימום 20 אגורות שיש בהן ח"י אגורות, אשר ישמרו ויגנו עליך לאורך כל היום, וכן לתת גם לילדים. חשוב לשים צדקה לפני שיוצאים בבוקר מהבית כמו שכתוב בתהילים פ"ה: "צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו" (צדק=צדקה). כותב אדמו"ר הזקן בספר התניא שהמטבעות של הצדקה, הן כמו שריון של קשקשים שמגן, וכן כתוב: "זורע צדקות מצמיח ישועות", ו"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", ועוד כותב אדמור הזקן בספר תניא קדישא: "אין ישראל נגאלין אלא בצדקה".

אדמו"ר הזקן מציע בספר התניא על פי הרמב"ם, שאם ברצונך לשלשל שקל אחד בקופה, רצוי לפרוט אותו לפעמים אחדות. כך אם פורטים ל-10 פעמים 10 אגורות, ייבראו 10 מלאכים השומרים על בעל הצדקה. עדיף סכומים קטנים יותר פעמים על אותו סכום בבת אחת. שכידוע, בכל מעשה של מצווה נברא מלאך טוב שמגן על עושה המצווה.

בעת מתן הצדקה, אפשר לבקש משאלות הלב, ובעזהי"ת המשאלות יתקבלו אצל בורא עולם בברכה.

זה היתרון במצוות צדקה, שהקב"ה אינו מרשה לנסות אותו בשום דבר בעולם פרט למצוות הצדקה. וכמו שכתוב בתורה: "עשר" בשביל שתתעשר. תן עשירית מהכנסותיך לצדקה, והקב"ה מבטיח לך שתתעשר מזה. כמו שכתוב בספר מלאכי ג' פסוק י': "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני רק בזאת אמר השם צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די".      

כל הישועות והברכות!

משיח עכשיו!

פרסום תגובה חדשה

test email